Terapeutiske metoder

Jeg møder hvert enkelt menneske og par der, hvor du/I er og tager udgangspunkt i de problematikker, du/I kommer med, så vi kan sætte den mest hjælpsomme proces i gang fra start.
Mit fundament som terapeut er baseret på Sisifos-metoden, som er en dyb, dialogbaseret terapiform, der består af psykoanalyse og psykosyntese. Sagt med lidt enklere ord betyder det, at jeg via analysen finder frem til de skjulte årsager, der gør, at klientens mekanismer og problemer er opstået og ved hjælp af syntesen finder frem til konkrete
løsninger, som gradvist får personen i en bedre retning.

Sisifos-metoden har desuden en filosofisk tilgang og benytter sig af viden fra de store græske filosoffer som Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles og Epikur. Metoden benytter sig også af viden om arketyper og psykologiske symptomer fra den græske mytologi. 
Det er så vildt at opdage, at vi moderne mennesker kan hente hjælp og svar fra store tænkere, der levede for flere tusind år siden.

Jeg benytter mig desuden af kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, der hvor det giver mening, og giver konkrete lektier/øvelser for inden for disse retninger. Ved angstproblematikker giver metakognitiv tilgang ofte mening, men jeg vil altid samtidig have fokus på at finde årsagen til, at angsten er opstået.
I parterapi benytter jeg mig hovedsageligt af forskningsbaserede metoder fra “Praktisk Parterapi v. Maj Wismann”. Det er forskning omkring parforhold, kærlighed, nære og tætte relationer, og hvad
der skaber det gode parforhold, og hvad der bryder det ned. 

Desuden er det forskning omkring effektiv parterapi og konkrete parterapeutiske færdigheder hentet fra Gottmann instituttet i NY, Sue Johnsons Emotions Fokuserede Terapi (EFT) og PREP (Prevent and Relationship Enhancement Program) udviklet gennem 30 års forskning på Denver University.
I min parterapi har jeg hele tiden for øje, hvilke mekanismer hvert menneske har med sig i sin bagage, så vi sideløbende får arbejdet med dette, mens vi arbejder med selve parforholdet.
Vil du have hjælp? Start her!
Alt jeg ved er, at jeg intet ved. Undren er begyndelsen til visdom.

- Sokrates
Christine Enevold
Holbergsgade 24
1057 København K
Copyright © 2023 Christine Enevold. Fotograf: Ettore Causa